Správní řízení v praxi, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
21.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Ivan Tobek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace:Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200033
Termín:od 21.3.2019 9:00 do 21.3.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Jak si stojí úprava řízení před správními orgány z hlediska efektivity? Je správní řád zákonem srozumitelným a v praxi použitelným? A jaké jsou aktuální trendy při jeho použití? Na semináři s odborníkem z veřejné správy Mgr. Ivanem Tobkem se kromě aktuálního vývoje a praktických zkušeností z aplikace zákona dozvíte více o otázkách postavení účastníků a jejich právech a povinnostech, jakým způsobem je možné vést dokazování a jak se bránit obstrukčnímu jednání a jakým způsobem formulovat rozhodnutí, aby bylo nejen srozumitelné účastníkům, ale obstálo i v případném přezkumu.

 

Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro pracovníky správních úřadů, úředníky územně samosprávných celků, ale i další zájemce o tuto problematiku. Kurz je určen nejen pro začínající úředníky.

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálními trendy v oblasti aplikace vybraných institutů správního řádu a vytvořit prostor pro vzájemné předávání zkušeností s vedením správního řízení. Účastníci si také prohloubí znalosti v oblasti rozhodování ve správním řízení a budou mít možnost si vyměnit zkušenosti s ostatními účastníky semináře v rámci aplikace jednotlivých úřadů.

 

                                                     

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 

-          Postavení účastníků řízení a jejich procesní práva a povinnosti.

-          Doručování.

-          Opatřování podkladů pro rozhodnutí.

-          Vedení řízení.

-          Rozhodnutí.

-          Odpovědi na dotazy, diskuze.

Lektoři:Mgr. Ivan Tobek - Lektor působí na Ministerstvu vnitra-odbor správní, dříve pracoval na odboru legislativy a koordinace předpisů. Člen Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, rozkladové komise ministra vnitra a ministra zemědělství. Dlouhodobý lektor Institutu po veřejnou správu, pro který vyvíjí i publikační činnost, například skripta Správní řád.
Program:

Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka