Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8

termínmístolektorcena
21.5. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Hana Nová
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2018/0704-SP/PC - Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče (MPSV), AK/PV-135/2018 - Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost (MV)
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200061
Termín:od 21.5.2019 9:00 do 21.5.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Obsah kurzu:

V rámci kurzu Vám bude představena problematika „Úpravy poměrů nezletilých dětí“ a to zejména v rámci vybraných okruhů jako je rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavé péče.

 

  1. RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST

-     vztahy mezi rodiči a dětmi

-     rodičovská odpovědnost (právní předpoklady, účastníci, vznik a zánik,      obsah rodičovské odpovědnosti)

-     oblasti mimo rodičovskou odpovědnost

-     zásahy státu (pozastavení, omezení, zbavení)

 

  1. VYŽIVOVACÍ POVINNOST

-     druhy vyživovací povinnosti

-     vyživovací povinnost rodičů k nezletilým i zletilým dětem (právní základ, důkazní prostředky, kritéria občanského zákoníku pro oprávněné i povinné)

-     výživné a legislativa  - judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu

 

  1. STŘÍDAVÁ PÉČE

-     výlučná péče jednoho z rodičů

-     společná a střídavá péče

-     uspořádání vztahů rodičů k dětem při odděleném soužití rodičů

-     úprava občanským zákoníkem

-     styk rodičů s dětmi v návaznosti na společnou nebo střídavou péči

 

  1. PŘÍKLADY DOBRÉ A ŠPATNÉ PRAXE, ROZBOR AKTUÁLNÍ JUDIKATURY, KAZUISTIKA

-     zpracování kazuistiky rodiny

-    příklady dobré a špatné praxe

-     využití aktuální judikatury obecných soudů a zejména Ústavního soudu

  1. DISKUZE, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

 

Cílem vzdělávacího programu je podrobné vymezení výše zmíněné problematiky, které má vést ke zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním vodítkem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.

 

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí znalosti potřebné pro efektivní výkon a zabezpečení sociální služby a sociálně-právní ochrany dětí, dále získá přehled v aktuálně platné právní úpravě a možnost podrobně zorientovat se prostřednictvím judikátů a kazuistik v této problematice tak, aby prostřednictvím této praxe lépe zefektivnil sociální poradenství v práci s rodinami s dětmi.

 

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. 

Lektoři:JUDr. Hana Nová - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8. Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, autorka a spoluautorka komentářů k legislativě, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé spolky aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie.
Program:

9:00 - 15:00

Konkrétní harmonogram bude upřesněn na místě. 

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 3.590 bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka