Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
27.8. | 9:30Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Bc. Petr Kameník
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-274/2018, Název akreditace:Živnostenský zákon - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200052
Termín:od 27.8.2019 9:30 do 27.8.2019 15:30
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu?  Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady a odpovědi na Vaše dotazy. Zkušený lektor s Vámi prodiskutuje aktuální otázky a problematické případy, se kterými se ve své praxi můžete setkat.

 

Kurz je určen pracovníkům živnostenských odborů nejen na krajských a městských úřadech, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku.   

 

Cíl semináře:

Seznámit posluchače s aktuální právní úpravou v oblasti živnostenského podnikání.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

• podnikání versus živnostenské podnikání;

• podmínky provozování živnosti a odborná způsobilost;

• překážky provozování živnosti;

• živnostenské oprávnění a jeho prokazování a rozsah;

• odpovědný zástupce;

• ohlášení živnosti a žádost o koncesi;

• činnost CRM a elektronický jednotný registrační formulář;

• provozování živnosti v provozovně;

• povinnosti podnikatele;

• živnostenská kontrola a přestupky;

• zánik a zrušení živnostenského oprávnění;

• živnostenský rejstřík;

• aktuální novely živnostenského zákona;

• vybraná ustanovení správního řádu, která se váží k činnosti živnostenských úřadů.

 

Dostatečný prostor bude také na semináři věnován dotazům a sdílení zkušeností z praxe úřadů.

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Lektoři:Ing. Bc. Petr Kameník - lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na MPO ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a z. o živnostenských úřadech.
Program:

9:00 - 9:30 prezence účastníků
9:30 – 11:00 přednáška
11:00 – 11:15 přestávka
11:15 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:15 přestávka
13:15 – 14:15 přednáška
14:15 – 14:30 přestávka
14:30 – 15:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka