Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)

termínmístolektorcena
31.1. | 9:00Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19bMgr. Veronika Doležalová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-573/2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé)
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940500005
Termín:od 31.1.2019 9:00 do 31.1.2019 15:00
Místo:Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

Cílem semináře je:

  1. seznámit účastníky s aktuálními možnostmi a problémy na úseku územního plánování, zejm. po novele stavebního zákona a se zohledněním aktuální soudní rozhodovací činnosti
  2. poskytnout konzultaci (popř. vyvolat odbornou diskusi) k praktickým případům

Cílová skupina seminářů: seminář je určen pro pokročilé na úseku územního plánování - žádoucí určitá doba praxe

  

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- zjednodušení v procesech, která lze využít po novele stavebního zákona;

- nejčastější chyby v postupech územního plánování - z pohledu procesního, z pohledu soudního;

- trendy v soudní judikatuře, zejm. kladné výsledky správních orgánů v soudních sporech;

 

Druhá část semináře (časově přibližně 1/3)  by měla mít konzultační charakter a měla by být věnována dotazům a případům z praxe (nutné zaslat předem!)

Lektoři:Mgr. Veronika Doležalová - lektorka má 20 letou praxi v oboru stavebního práva a to na pozicích - vedoucí právního oddělení odvolacího orgánu stav. úřadů, asistentka předsedy senátu NSS, právnička úřadu územního plánování, právnička Kanceláře architekta města Brna.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka