!Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.)

termínmístolektorcena
10.12. | 9:00PrahaJUDr. Kateřina Jamborová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2010, Název akreditace: Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200348
Termín:od 10.12.2018 9:00 do 10.12.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyvolalo velký mediální zájem, nikdo tak nemohl osobním údajům uniknout. Řada výkladů GDPR však vychází z neznalosti dosavadních předpisů pro ochranu osobních údajů, na které GDPR navazuje, navíc mnohdy nebyla zohledněna připravovaná legislativa v této oblasti.  

 

Ačkoliv je totiž Obecné nařízení o ochraně osobních údajů přímo závazným právním předpisem, řada článků ponechává prostor pro možnost odchylné právní úpravy v národní legislativě. Česká republika se rozhodla využít výjimek, které mají ulehčit praktickou implementaci GDPR v praxi, naopak, nebylo využito výjimek zpřísňujících právní úpravu oproti GDPR.

Nařízení jako přímo použitelný právní předpis tak bude doplněn národní právní úpravou, která je v současné době v projednávání v Parlamentu ČR a očekává se, že bude přijata do konce roku. Zákon o zpracování osobních údajů tak bude pouze doplňovat GDPR. V rámci školení se tedy posluchači seznámí se základními novinkami, které GDPR přináší, a to zejména s ohledem na nové povinnosti, dále budou zopakovány základní definice a nastíněn postup, jak všechny povinnosti splnit.

Seminář se tak zaměří na:

-         působnost zákona

-         bude vysvětlena systematika zákona s důrazem na to, které hlavy dopadají na „běžného“ správce

-         výjimky, které mají správci ulehčit život, zejména pak důležitá výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů, výjimka z povinnosti oznamovat porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, zpracování osobních údajů pro novinářské, akademické a umělecké účely

-         postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů, změny ve struktuře Úřadu a dopady této změny

-         přestupky

-         přechodná ustanovení – souhlas se zpracováním osobních údajů, citlivé osobní údaje

Lektoři:JUDr. Kateřina Jamborová - zabývá se ochranou osobních údajů v rámci Ministerstva vnitra již několik let. Podílela se na návrhu zákona o zpracování osobních údajů, pravidelně se účastní rovněž jednání v rámci EU k ochraně osobních údajů. Má praktické zkušenosti s kontrolou ze strany ÚOOÚ. Podílí se rovněž na tvorbě vnitřních aktů k ochraně osobních údajů v rámci Ministerstva vnitra.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka