Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech

termínmístolektorcena
15.1. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Jan Stiebitz
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-366/2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200044
Termín:od 15.1.2019 9:00 do 15.1.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Dnem 1. 7. 2018 nabyla účinnosti zásadní Novela zákona o občanských průkazech. Tato novela umožňuje úřadům plošné vydávání průkazů s identifikačním certifikátem a kontaktním čipem zdarma. Občané mají možnost nově používat občanské průkazy také k prokazování své totožnosti v rámci tzv. vzdáleného přístupu. Tzv. „elektronickou občankou“ se mohou díky čipu přihlásit k jednotlivým službám a online portálům veřejné správy.

Novelizace sebou přinesla řadu otazníků pro přímou praxi.

 

Jaká data jsou na průkazech uložena?

Co dělat v případě krádeže či ztráty?

Je použití občanských průkazů s čipem bezpečné?

Mohou použít současné průkazy s čipem k online identifikaci?

Pro jaké konkrétní služby veřejné správy mohou průkaz využít?

Jaká je lhůta pro vydávání „nových elektronických občanek“?

Jak mohou občané svůj nový průkaz používat?

 

Změny přinesl i zákon o cestovních dokladech, který nově zavedl příplatky za expresní vydání pasu, ale i další změny z této oblasti.

 

V rámci nabízeného semináře Vám přinášíme možnost se v této problematice zorientovat na akreditovaném kurzu s odborníkem, který se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni.

 

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami zákonů č. 328/1998 Sb. a 329/1999 Sb., souvisejících s nabytím účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V rámci kurzu bude představena i nová směrnice MV.

 

Obsah semináře:

  • právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
  • právní úprava cestovních dokladů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
  • změna vyhlášky č. 400/2011 Sb. kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech;
  • směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-27690-25/SC-2018;
  • diskuze, dotazy.
Lektoři:Mgr. Jan Stiebitz - odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka