Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček

termínmístolektorcena
5.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0745-SP/PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK/PV-240/2016 - Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV)
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200055
Termín:od 5.12.2019 9:00 do 5.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Matka je vždy jistá, otec nejistý… určování rodičovství není v mnoha případech soudních jednání vůbec jednoduché. Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v oblasti určování a popírání otcovství, které mohou být v konkrétních souvislostech vnímány pozitivně, v jiných naopak vyvolávají otázky, jejichž odpovědi praxe prozatím postrádá. S touto problematikou se v posledních letech objevují i únosy dětí. Do nabídky jsme proto zařadili akreditovaný kurz na toto téma, kterým vás provede soudce Nejvyššího soudu a seznámí vás se související judikaturou u nás i v zahraničí.

Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře: 

Absolvent získá přesné informace o podstatě a fungování hmotně právní úpravy v dané oblasti, včetně procesních souvislostí a postupů a zejména přesnou představu o rozhodovací činnosti zejména Nejvyššího soudu, který je povolán ke sjednocování rozhodovací činnosti nižších soudů prostřednictvím uveřejnění vybraných rozhodnutí a stanovisek ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Absolvent by měl být schopen získané dovednosti následně správně uplatnit v praxi a být schopen rozpoznat převládající směry v rozhodovací činnosti soudů v dané oblasti.

 

  1. Úvod do tématu.
  2. Právní úprava určení a popírání mateřství a otcovství.
  3. Úvod do mezinárodního práva rodinného.
  4. Mezinárodní únosy.
  5. Kazuistiky.
  6. Judikatura Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Soudního dvora EU.
  7. Diskuse, dotazy.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. 

Lektoři:JUDr. Lubomír Ptáček Ph.D. - Soudce Nejvyššího soudu ČR; Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz