Správa dokumentů v ČR a vliv nařízení eIDAS a GDPR

termínmístolektorcena
12.12. - 13.12.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPaedDr. Bohumír Brom
6990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-90/2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200332
Termín:od 12.12.2018 9:00 do 13.12.2018 14:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Do naší nabídky zařazujeme 2 denní ucelený seminář z oblasti ukládání a správy dokumentů, ve kterém Vám přineseme podrobný náhled do této problematiky. Posluchači by měli získat praktické rady a návody jak správně manipulovat s dokumenty ve své instituci. V rámci semináře se seznámí nejen s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR, ale i praktickou aplikací evropské legislativy eIDAS a obávaného GDPR.

 

Seminář je určen primárně pro pracovníky státní správy a samosprávy, kteří jsou zodpovědní za správu dokumentů ve svých institucích, dále také účetní, likvidátory, auditory, daňové poradce, pověřence pro ochranu osobních údajů a další odpovědné osoby tzv. veřejnoprávních původců (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Na semináři bude věnován značný prostor dotazům a problematickým příkladům z praxe účastníků a institucí.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1. den

-       základní povinnosti a práva původců dokumentů vyplývající z aktuálně platné legislativy spisové a archivní služby v ČR;

-       spisový řád, spisový a skartační plán;

-       spisová služba, manipulace s dokumenty u původce;

-       ukládání a využívání dokumentů u původce;

-       výběr archiválií ve spolupráci se státním archivem.

 2. den

-       Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a jeho české adaptační zákony;

-       další vybrané předpisy související s oblastí e-komunikace a e-identifikace a jejich vliv na správu dokumentů;

-       Nařízení EU č. 679/2016 GDPR a česká adaptační legislativa;

ochrana osobních údajů a správa dokumentů v instituci.

Lektoři:PaedDr. Bohumír Brom - lektor je archivář s dlouholetou praxí ve veřejném archivnictví, věnuje se publikační činnosti z oblasti spisové služby a archivnictví, je externím pedagogem na Vysoké škole finanční a správní v Praze.
Program:

1. a 2. den:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:00 přednáška
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 11:30 přednáška
11:30 – 12:30 přestávka
12:30 – 14:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka