Stavební zákon – problematika umisťování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle úpravy platné v roce 2018

termínmístolektorcena
13.12. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-32/2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200343
Termín:od 13.12.2018 9:00 do 13.12.2018 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla novela stavebního zákona. při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů) a vedení koordinovaného řízení. Součástí kurzu budou také informace k připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva.

 

Program:

o   změny ve výkonu veřejné správy u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů

o   nové pojetí společného územního a stavebního řízení

o   změny v územním řízení

o   vedení územního a stavebního řízení jako navazujícího řízení

o   změny u dalších forem umisťování (územní souhlas, zjednodušené územní řízení, veřejnoprávní smlouva)

o   změny v ohlašování staveb

o   změny u stavebního řízení

o   změny u dalších forem povolení

o   změny u kolaudování staveb, návrat ke kolaudačnímu řízení a rozhodnutí

o   speciální úprava postupů u vybrané energetické infrastruktury podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací - se soustředěním na poslední změny v příslušnosti rozhodovat o umístění dopravních staveb, zavedení mezitímního rozhodnutí v rámci řízení o vyvlastnění určitých staveb, dalších odlišností při povolování infrastruktury elektronických komunikací, rozšíření fikce souhlasu dotčeného orgánu

o   informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva

Lektoři:Mgr. Jana Machačková - působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Je spoluautorkou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.
JUDr. Vladimíra Sedláčková - ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka