Nový přestupkový zákon a judikatura NSS

termínmístolektorcena
6.12. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-73/2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200347
Termín:od 6.12.2018 9:00 do 6.12.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přináší do českého řízení o přestupcích a správních deliktech mnohé zásadní změny. Účelem této přednášky, pojaté diskusní formou, bude analyzovat některé hmotněprávní i procesní instituty nového zákona perspektivou judikatury NSS ke starému přestupkovému zákonu.

Přednáška si klade za cíl ozřejmit, co ze staré judikatury bude aplikovatelné i na nový zákon a co naopak bude pro nový zákon nepoužitelné. Jinak řečeno, na vybraných příkladech (např. pokračování v přestupku, omyl skutkový a právní, nová právní úprava promlčecí doby, přechody deliktní odpovědnosti na právní nástupce, dokazování, odvolání a jiné opravné prostředky) budeme diskutovat, v čem je nové přestupkové řízení opravdu nové a v čem navazuje na stávající koncepci.

Obsáhle budeme diskutovat též přechodná ustanovení k novému zákonu.

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka