GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe

termínmístolektorcena
5.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Petr Vokáč
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-170/2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200028
Termín:od 5.2.2019 9:00 do 5.2.2019 14:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je zprostředkovat cílové skupině srozumitelnou formou pravidla GDPR, vysvětlit jejich praktický dopad na fungování organizace, poradit, čemu věnovat pozornost a čím se naopak nezdržovat, a nabídnout tipy a návody k základní implementaci GDPR do praxe.

 

Cílovou skupinou semináře jsou malé a střední organizace, zejména z oblasti veřejné správy a veřejných služeb, ale i z podnikatelské sféry, pověřeni, jejich vedoucí zaměstnanci, manažeři, pověřenci pro ochranu osobních údajů, ale i další zájemci o danou problematiku.

                                   

Obsah

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Právní povaha GDPR, jeho postavení v právním řádu a přímá použitelnost.
  • Vztah k tuzemským právním předpisům.
  • Podstata ochrany osobních údajů.
  • Věcná působnost GDPR, základní pojmy.
  • Právní důvody zpracování osobních údajů a jejich promítnutí do praxe.
  • Používání souhlasů se zpracováním osobních údajů.
  • Postavení a práva a povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Postupy organizace při zavádění ochrany osobních údajů do praxe, zhodnocení aktuálního stavu ochrany osobních údajů, zavádění nových pravidel, revize vnitřních předpisů.
  • Diskuze, sdílení zkušeností z pracovišť.
Lektoři:Mgr. Petr Vokáč - Lektor je odborníkem ve VS, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo. Podílel se na informační kampani k zavádění GDPR do praxe. Školil úředníky územních samosprávných celků a s kolegy z Ministerstva vnitra připravoval metodické materiály. Soustředil se zejména na podporu malých obcí, tedy organizací, které se musí GDPR zabývat, mají k tomu však jen omezené kapacity a často potřebují návod, jak se s GDPR vyrovnat vlastními silami a při vynaložení rozumných nákladů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 10:30 přednáška

10:30 – 10:45 přestávka

10:45 – 12:00 přednáška

12:00 – 12:45 přestávka

12:45 – 14:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka