CzechPOINT@office a základní registry

termínmístolektorcena
19.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Bc. Karolína Kofroňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-384/2016, Název akreditace: Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200076
Termín:od 19.2.2019 9:00 do 19.2.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na aktuální otázky týkající se využívání a poskytování údajů vedených především v základních registrech a informačním systému evidence obyvatel

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přehled jednotlivých registrů, odstraňování nesouladů, agendové informační systémy

-          Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé, uživatelé podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních předpisů, odstraňování nesouladů, rozsah

-          Další informační systémy veřejné správy – přehled, údaje, propojení s ostatními informačními systémy

-          Využívání údajů – způsoby získání údajů, rozsah čerpání, formuláře určené k čerpání údajů, ověřování údajů v rámci dobré správy, vyznačování čerpání údajů ve spise

-          Poskytování údajů třetím osobám – z úřední povinnosti a na žádost, správní poplatky, rozsah, komu lze poskytnout

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Doporučená literatura:

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění,

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,

Zákon č. 365/20000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Lektoři:Bc. Karolína Kofroňová - Lektorka s dlouholetou praxí na úseku matrik, státního občanství a evidence obyvatel. V rámci své přednáškové činnosti předává především praktické zkušenosti, které vztahuje k legislativnímu rámci dané problematiky.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka