Pomocný analytický přehled pro začátečníky

termínmístolektorcena
7.11. | 9:00Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19bIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-429/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840500014
Termín:od 7.11.2018 9:00 do 7.11.2018 15:00
Místo:Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

SEMINÁŘ JE KAPACITNĚ PLNÝ, PROSÍME O NEZASÍLÁNÍ DALŠÍCH PŘIHLÁŠEK. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) některých vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem jednotlivých částí PAP, včetně vysvětlení jejich provázanosti, použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek, sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP a také vysvětlení významných částek v Části XVII PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

Obsah:

 • důvody zavedení PAP
 • účetní jednotky předávající PAP
 • opravy v PAP
 • partneři v PAP
 • obsah jednotlivých částí PAP
 • typy změn
 • identifikátory veřejných zakázek
 • sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn
 • vysvětlení významných částek v PAP
 • kontrolní vazby v PAP
 • konkrétní příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP
Lektoři:Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka