Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi

termínmístolektorcena
31.1. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Andrea Kovářová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-43/2017, Název akreditace: Pracovní pohotovost, její využití a nařízení, práce přesčas a související otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200027
Termín:od 31.1.2019 9:00 do 31.1.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s právní úpravou, relevantní judikaturou a dobrou praxí týkající se pracovní doby.

 

Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku a právní úpravu pracovní doby, typy a její druhy, včetně jejího stanovení a práce nad její rámec. Také bude podrobně probrána problematika promítnutí pracovní doby do mzdy a platu.

 

Cílovou skupinou seminářů jsou především pracovníci mzdových účtáren, personálních odborů na úřadech, vedoucí zaměstnanci, ale i další zájemci o danou problematiku, kteří zpracovávají ve své instituci pracovní i mzdové výkazy.

       

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

-          právní úprava pracovní doby;

-          typy a druhy pracovní doby;

-          stanovení pracovní doby;

-          přestávky v práci, přestávky mezi dvěma směnami, přestávky v týdnu;

-          průběh pracovní doby v souvislostech;

-          práce nad rámec pracovní doby;

-          důsledky nedodržování pracovní doby;

-          promítnutí pracovní doby do mzdy a platu

-          diskuze, sdílení zkušeností z pracovišť.

Lektoři:Mgr. Andrea Kovářová - Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice a ve veřejné správě působí více jak 20 let. Ve své praxi pro veřejnou správu se zabývá pracovněprávními vztahy, odměňováním a hodnocením úředníků územně samosprávných celků, tvorbou a revizí vnitřních předpisů a optimalizací organizační struktury obecních a městských úřadů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka