Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24.4.2019, PŘESUN TERMÍNU Z 27.11.

termínmístolektorcena
3.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-614/2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200020
Termín:od 3.12.2019 9:00 do 3.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Dnešní společnost je nazývána informační společností a informace jsou pro ni velmi významnou komoditou. Jakým způsobem je třeba s touto komoditou zacházet ve veřejné správě? Kdo je povinným subjektem dle informačního zákona a kdo nikoliv? Potřebujete-li informaci od těchto subjektů musíte si o ni požádat a jakým způsobem? Které další problému mohou při poskytování informací nastat a jak je to s náklady na poskytování informací?

To vše se spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám nabízíme v našem akreditovaném kurzu.

Cíl semináře:

Seznámíte se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak abyste si při jeho aplikaci poradili i s jeho problematickými částmi.

Obsah semináře:

  • Kdo je povinen poskytovat informace dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Náležitosti žádosti o informace a jejich posuzování.
  • Důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších (nejproblematičtějších, nejčastějších) oblastí (poskytování informací o platech a odměnách ve veřejné správě, posuzování obchodního tajemství, poskytování informací získaných od třetích osob, osobní údaje po GDPR).
  • Úhrada nákladů za poskytování informací.
  • Problematické procesní aspekty vyřizování žádostí o informace (určení nadřízeného orgánu, procesní postupy při rozhodování o stížnostech a odvoláních dle informačního zákona).
  • Aktuální legislativní vývoj a zkušenosti z aplikační praxe.
  • Diskuze.
Lektoři:Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec - Lektor působí ve veřejné správě, kde se v rovině teoretické i praktické zabývá problematikou práva na informace, a je spoluautorem komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz