Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 - lektor je hlavním spoluautorem novely, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!!

termínmístolektorcena
26.6. | 9:00Praha, místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Martin Janeček
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200015
Termín:od 26.6.2019 9:00 do 26.6.2019 13:00
Místo:Praha, místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude zaměřen na problematiku povolovacích procesů dopravních liniových staveb a na problematiku postupu při jejich majetkoprávním vypořádání po přijetí novely.

Cílovou skupinou semináře jsou především pracovníci investorských organizací připravujících stavby dopravní infrastruktury a pracovníci investorsko-inženýrských společností, které pro investorské organizace v dopravě zajišťují podklady nezbytné pro vydání potřebných správních rozhodnutí. Seminář je též vhodný pro pracovníky veřejné správy, kteří se na procesu povolování dopravních staveb podílí.

 

Obsah:

 

V rámci semináře budou podrobně vysvětlena témata, která jsou dotčena změnou postupů na základě novelizovaného zákona. Jedná se především o otázky zejména následující:

 

-       vztah přílohy obsahující jmenovité stavby k obsahu novely zákona;

-       upřesnění podmínek pro výkupy pozemků,

-       omezení předkupních práv,

-       zpřesnění podmínek pro přípustnost vyvlastnění a využitelnost mezitímního rozhodnutí při vyvlastnění;

-       změny ve způsobu doručování;

-       zjednodušení vyjímání z půdy ze ZPF;

-       výpovědi nájemních smluv;

-        změny pravidel pro směny pozemků;

-        zpřesnění pravidel pro realizaci přeložek;

-        vstupy na pozemky za účelem provádění průzkumných a přípravných prací;

-        změny působnosti správních úřadů (roční legisvakanční lhůta)

-       diskuze, dotazy.

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Lektoři:Ing. Martin Janeček - lektor pracuje jako vedoucí Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie MD a je jedním ze spoluautorů novelizovaného právního předpisu z.č. 416/2009 Sb.; dlouhodobě se věnuje problematice přípravy dopravních liniových staveb a koncepčním problematikám v oblasti dopravy.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 10:30 přednáška

10:30 – 11:15 přestávka

11:15 – 13:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka