Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem

termínmístolektorcena
15.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Petr Vojtek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 15.4.2019 9:00 do 15.4.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Víte, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí podle § 2950 o. z. škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti? A že i jiné osoby hradí škodu, kterou způsobily vědomě informací nebo radou? Zajímá Vás, jak se tato úprava uplatní v praxi a jak se dotkne již existujících předpisů upravujících odpovědnost specializovaných profesí?

 

K vysvětlení těchto otázek je určen seminář, na němž se mimo jiné dozvíte:

  • podrobnosti k vymezení základních podmínek vzniku povinnosti hradit újmu podle § 2950 o. z.
  • jaké je postavení tohoto nového institutu v systému závazků z deliktů (zejména vztah k úpravě prevenční povinnosti a úmyslného porušení dobrých mravů)
  • jaký je vztah § 2950 o. z. k odpovědnosti příslušníků specializovaných profesí
  • zda se tento typ odpovědnosti uplatní ve zdravotnictví
  • jak dopadá § 2950 o. z. na činnost notáře a soudního exekutora
  • čím se řídí odpovědnost soudního znalce
  • zda se tato úprava uplatní u odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za výkon veřejné moci
  • které jsou další specializované profese, u nichž nastupuje odpovědnost za poskytnutou informaci či radu
  • jak je řešena odpovědnost advokáta za škodu při výkonu advokacie
  • co říká aktuální judikatura k uvedeným tématům
Lektoři:JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka