Autorský zákon

termínmístolektorcena
11.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Adéla Faladová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-457/2014, Název akreditace: Autorské právo a novela autorského zákona
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200323
Termín:od 11.12.2018 9:00 do 11.12.2018 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Do naší nabídky zařazujeme vzdělávací seminář s praktickým přehledem aktualit a novinek nejen pro rok 2018. Zkušená lektorka Vás podrobněji seznámí se základními důležitými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona a prodiskutuje s Vámi jeho důležitá ustanovení včetně aktuální novely (2017) a nastíní novelu připravovanou z dílny Ministerstva kultury.

 

V rámci semináře bude možnost diskuse nad problematickými příklady z praxe a bude také zohledněna aktuální a platná legislativa vztahující se k autorskému zákonu.

K DATU 24. 8. 2018 se projednával návrh novely autorského zákona k provedení Marakéšské smlouvy (začátkem měsíce září 2018 jej bude projednávat kulturní výbor PS). V případě, že již bude novela schválena v době konání kurzu, bude obsah kurzu upraven s ohledem na novelu a její podstatné legislativní změny.

 

Seminář je určen primárně pro pracovníky kulturních a vzdělávacích zařízení, orgány veřejné správy, ale i pro další zájemce o danou problematiku.

 

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

- základní principy autorského práva a autorského zákona

  • základy autorského práva, práva související s právem autorským
  • licence, licenční smlouvy

 

- úprava kolektivní správy práv podle novely autorského zákona z roku 2017

  • kolektivní správa práv
  • přestupky
  • autorské dílo, autor, spoluautor, spojená díla, prokazování autorství, dědění práv
  • licenční smlouva
  • výjimky z výlučných práv
  • kolektivní správci v ČR

 

- připravovaná novela autorského zákona k provedení Marrákešské smlouvy

K DATU 24. 8. 2018 se projednával návrh novely autorského zákona k provedení Marakéšské smlouvy (začátkem měsíce září 2018 jej bude projednávat kulturní výbor PS). V případě, že již bude novela schválena v době konání kurzu, bude obsah kurzu upraven s ohledem na novelu a její podstatné legislativní změny.)

  • zákonná licence ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

- připravované změny (návrhy předpisů EU)

  • implementace nových předpisů EU
Lektoři:JUDr. Adéla Faladová - Odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy. Je zástupkyní vedoucího samostatného oddělení autorského práva. Působí také jako externí spolupracovník Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pravidelně přednáší v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a příležitostně pro různé kulturní a vzdělávací instituce.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka