Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.

termínmístolektorcena
12.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Dagmar Tyšerová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200004
Termín:od 12.2.2019 9:00 do 12.2.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb. po jeho novele. Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka, způsoby výkonu jeho vlastnických práv, věcná břemena, pohledávky a nejčastější chyby ve smlouvách.

Cílovou skupinou seminářů jsou především pracovníci nejen státních orgánů, ale i dalších subjektům, kteří se chtějí zorientovat v právní úpravě zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a jeho souvisejících předpisech.

                                         

Obsah:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • vybraná ustanovení zákona o majetku státu;
  • část I. a II se zaměřením na základní charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka v právních vztazích;
  • způsoby výkonu vlastnických práv státu;
  • majetek dočasně a trvale nepotřebný pro stát;
  • centrální registr administrativních budov;
  • vybraná ustanovení část III. – věcná břemena, pohledávky, §17 – 37a;
  • příprava dispozic pro nakládání s majetkem státu;
  • související právní předpisy se zaměřením na prováděcí vyhlášku č 62/2001 Sb.;
  • nejčastější chyby ve smlouvách;
  • diskuze, sdílení zkušeností.

 

Lektoři:JUDr. Dagmar Tyšerová - 20 let praxe v majetkových a restitučních agendách Ministerstva financí.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka