Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek - PŘESUN Z 4.10.2018!!

termínmístolektorcena
16.10. | 9:00Brno, Hotel Omega, Křídlovická 19bMgr. Markéta Adámková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840500012
Termín:od 16.10.2018 9:00 do 16.10.2018 15:00
Místo:Brno, Hotel Omega, Křídlovická 19b
Popis:

Cílem seminářů je připravit posluchače na novou povinnost v zadávacích řízeních komunikovat výhradně elektronicky a upozornit na místa v zadávacích řízeních, kterým by měli zadavatelé, případně dodavatelé, věnovat zvýšenou pozornost.

Dále pak budou posluchači seznámeni s dopady GDPR do procesu zadávání veřejných zakázek.

Cílovou skupinou seminářů jsou především zadavatelé podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, případně dodavatelé, kteří podávají nabídky do zadávacích řízení.

                                        

Obsah:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • jakým způsobem musí zadavatel a dodavatel v zadávacím řízení komunikovat;
  • jaké prostředky komunikace může využít;
  • jaké jsou zákonné výjimky z povinné elektronické komunikace;
  • podávání a otevírání obálek s nabídkami, poskytování jistoty formou bankovní záruky, vysvětlování a doplňování nabídek;
  • předkládání dokladů v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, rozlišení kopie a originálu elektronického dokumentu, uzavření smlouvy…
  • odpolední část školení pak bude věnována problematice ochraně osobních údajů, které jsou poskytovány v rámci zadávacího řízení;
    • Má zadavatel oprávnění tyto údaje zpracovávat?
    • Na co si musí dát zadavatel při práci s osobními údaji a požadavcích na jejich poskytování v nabídkách dodavatelů pozor?

 

Lektoři:Mgr. Markéta Adámková - lektorka je vedoucí legislativního oddělení odboru práva VZ na MMR, podílela se na tvorbě zákona o zadávání VZ. Věnuje se jak metodické činnosti, přípravě výkladových stanovisek MMR, tak i administraci veřejných zakázek jako takové.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka