Projednávání přestupků obecní a městskou policií - PLNÁ KAPACITA

termínmístolektorcena
4.12. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Bc. Pavel Vetešník
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017 - Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200341
Termín:od 4.12.2018 9:00 do 4.12.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednáváním přestupků příkazem na místě obecní policií. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Působnost obecní policie
 • Strážník obecní policie
 • Podmínky odpovědnosti za přestupek
 • Projednávání přestupku příkazem na místě
 • Podmínky pro uložení napomenutí a pokuty příkazem na místě
 • Náležitosti příkazového bloku
 • Nejčastější chyby a nedostatky
 • Přezkum příkazu na místě
 • Zápis do evidence přestupků
 • Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků
 • Požadavky na oprávněnou úřední osobu
 • Vymezení všech skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií

 

Pro přihlášky přijaté od 10.9.2018 platí cena 2.990 Kč. Pro přihlášky přijaté od 9.11. platí cena 3.590 Kč.

Lektoři:JUDr. Bc. Pavel Vetešník - Externí vysokoškolský učitel, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice přestupků v rámci právní praxe.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka