Krizové řízení

termínmístolektorcena
11.10. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5plk. RNDr. Tomáš Holec
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-85/2015, Název akreditace: Krizové řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200307
Termín:od 11.10.2018 9:00 do 11.10.2018 15:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je předchází krizových situací, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události spojené s ochranou obyvatelstva.

Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavních směrů krizového řízení. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zpracování krizových a havarijních plánů, pravomoce ÚSC v této problematice, povinnosti FO i PO při zpracování krizových i havarijních plánů aj.  

 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       krizové řízení;

-       hlavní směry krizového řízení;

-       havarijní plánování (nouzové plánování) a ochrana obyvatelstva;

-       zpracování krizových a havarijních plánů;

-       plány krizové připravenosti;

-       pravomoc správních úřadů a orgánů ÚSC;

-       povinnosti právnických i fyzických osob při zpracování krizového a havarijního plánu kraje, plánů krizové připravenosti a vnějších havarijních plánů;

-       praktické příklady a řešení plánů obcí a krajů;

-       diskuze, sdílení zkušeností.

 

Lektoři:plk. RNDr. Tomáš Holec - lektor je vedoucí Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení na krajském ředitelství v Kladně. Člen Krizového štábu a Štábu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Dále člen pracovní skupiny Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, podílí se na vzdělávání starostů zaměřeném na přípravu na mimořádné události, krizové situace a jejich řešení.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka