Problematika dohod o provedení práce Přesun z 22.10

termínmístolektorcena
5.11. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5JUDr. Zdeněk Hejhal
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Bude akreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200329
Termín:od 5.11.2018 9:00 do 5.11.2018 15:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Obsah:

Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr s přihlédnutím k dohodám o provedení práce.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          postavení dohod konaných mimo pracovní poměr v rámci systematiky zákoníku práce

-          dohody konané mimo pracovní poměr jako flexibilní forma výkonu závislé práce

-          volnost nebo pružnost prostoru pro realizaci vůle smluvních stran

-          různá míra flexibility a security jednotlivých institutů pracovního práva

-          specifika dohod konaných mimo pracovní poměr

-          nižší míra zákonné ochrany zaměstnance

-          možnost volby mezi pracovní smlouvou a dohodami konanými mimo pracovní poměr

-          náležitosti DPP a DPČ

-          jednoduchý způsob vzniku, výkonu závislé práce a skončení

-          názorné srovnání DPP a DPČ

-          odměny z dohod, pojistné

-          potvrzení o zaměstnání

-          vstupní lékařské prohlídky u dohod, včetně periodických a výstupních

-          legislativní novinky

 

Lektoři:JUDr. Zdeněk Hejhal - Státní zaměstnanec při Ministerstvu práce a sociálních věcí, v odboru pracovněprávní legislativy ve funkci vedoucího oddělení pracovněprávního. Pracovní zkušenosti nabíral i na pozici právník při odboru personálním v sekci lidských zdrojů v České národní bance. Je rovněž pravidelným přísedícím v pracovněprávním senátu při Okresním soudu v Kolíně.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka