Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

termínmístolektorcena
16.11. | 9:00Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Věra Novotná
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:2016/0059-PC/SP
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200338
Termín:od 16.11.2018 9:00 do 16.11.2018 15:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Od nabytí účinnosti občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů uplynulo již několik let. Mezitím byly přijaty novely těchto předpisů a jsou již praktické zkušenosti z aplikace, a to jak v působnosti soudů, tak v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Pro orgány sociálně-právní ochrany dětí  není snadné se v soudním procesu pohybovat, zejména proto,že  v rámci ČR jsou zaznamenávány stále různé příklady dobré i špatné praxe. Cílem vzdělávacího programu „  Zvláštní  soudní  řízení v působnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí“ je proto poskytnout sociálním pracovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, působícím v sociální oblasti, přehled o tom, jak  právní předpisy aplikovat a jaké nástroje používat  v procesu soudního řízení.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

věcná a místní příslušnost, právo státního zastupitelství

  • předběžná opatření, specielní oprávnění orgánů sociálně-právní ochrany dětí
  • způsoby zahájení řízení
  • druhy zvláštních řízení:
  1. řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka
  2. řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody:

            řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

            řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

Dalším stěžejním modulem kurzu je předání praxí získaných poznatků, zkušeností a výsledků vzájemné spolupráce soudů a orgánů sociálně - právní ochrany dětí, která byla od uvedení zákona č. 292/2013 Sb. v platnost významně modifikována.

 

Lektoři:JUDr. Věra Novotná - Expertka a metodička pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR; pracovala 30 let na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 18 let je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka