Náhradní rodinná péče

termínmístolektorcena
2.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Věra Novotná
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0361-SP/PC
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.11.2018 9:00 do 2.11.2018 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Od nabytí účinnosti občanského zákoníku a předpisů souvisejících uplynulo již několik let. Mezitím bylo přijat několik novel občanského zákoníku, ale i zákona o zvláštních řízeních soudních, které mají vliv na rozhodování o formách  náhradní rodinné péče. Protože orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou v převážné míře aktivními účastníky v soudním řízení je důležité si předávat praktické zkušenosti z aplikace právních předpisů, a to jak v působnosti soudů, tak v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Pro orgány sociálně-právní ochrany dětí  není snadné se v soudním procesu pohybovat, zejména proto, že  v rámci ČR jsou zaznamenávány stále různé příklady dobré i špatné praxe. Cílem vzdělávacího programu „ Náhradní rodinná péče “ je proto poskytnout sociálním pracovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, působícím v rodinném právu a sociální oblasti, přehled o tom, jak  právní předpisy aplikovat a jaké nástroje používat  v procesu rozhodování o formách náhradní rodinné péče.

 

Program :

Aktuality v oblasti náhradní výchovy, změny v právní úpravě, judikatura.

Praktické poznatky z rozhodování o formách náhradní rodinné péče.

 

Právní rámec

svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče,

pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,

poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje

osvojení,

pobytu a péče o děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

ústavní a ochranné výchovy.

 

- zásadní rozdíly v jednotlivých formách náhradní výchovy a důvody pro zvolení     určité formy,

- propojení jednotlivých forem náhradní výchovy při řešení situace dítěte

- role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany a při realizaci forem náhradní výchovy  podle hmotně právní  a procesně právní úpravy 

- řešení případových studií a kazuistik

 

Diskuse

Lektoři:JUDr. Věra Novotná - Expertka a metodička pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR; pracovala 30 let na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 18 let je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka