Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení

termínmístolektorcena
5.11. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5PaedDr. Bohumír Brom
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200092
Termín:od 5.11.2018 9:00 do 5.11.2018 14:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR, a to v návaznosti na aplikaci evropské legislativy eIDAS a GDPR. Posluchači by měli získat praktické rady a návody jak správně manipulovat s dokumenty ve své instituci.

 

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci všech typů škol a školských zařízení ČR.

 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       základní povinnosti a práva původců dokumentů z oblasti školství vyplývající z aktuálně platné legislativy spisové a archivní služby v ČR;

-       spisový řád, spisový a skartační plán;

-       Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a jeho české adaptační zákony;

-       další vybrané předpisy související s oblastí e-komunikace a e-identifikace a jejich vliv na správu dokumentů;

-       Nařízení EU č. 679/2016 GDPR a česká adaptační legislativa;

-       ochrana osobních údajů a správa dokumentů v instituci;

-       spisová služba, manipulace s dokumenty u původce;

-       ukládání a využívání dokumentů;

-       výběr archiválií ve spolupráci se státním archivem;

-       diskuze, sdílení zkušeností z jednotlivých institucí.

Lektoři:PaedDr. Bohumír Brom - lektor je archivář s dlouholetou praxí ve veřejném archivnictví, věnuje se publikační činnosti z oblasti spisové služby a archivnictví, je externím pedagogem na Vysoké škole finanční a správní v Praze.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:00 přednáška
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 11:30 přednáška
11:30 – 12:30 přestávka
12:30 – 14:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka