Zásady bezpečnosti práce pro učitele mateřských škol - AKREDITOVÁNO MŠMT!

termínmístolektorcena
29.10. | 9:00Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Jan Romaněnko
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:MSMT-22459/2017-2-798, Název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele mateřských škol
Akreditace: MSMT
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200297
Termín:od 29.10.2018 9:00 do 29.10.2018 15:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Hlavním důvodem proč BOZP ve školství patří mezi nejsložitější specifikaci BOZP je ten, že se primárně jedná o ochranu zdraví dětí, které ztěžuje současné pojetí výuky, větší svoboda v jejich rozhodování a také zhoršující se zdravotní stav dětí. Dítě zkrátka není dospělý a v mnoha případech nerespektuje pravidla a nařízení a to i přes to, že s nimi bylo několikrát seznámeno. O to složitější je situace u dětí v mateřských školách, v tomto případě je tedy opakování matka moudrosti a větší opatrnost na místě.

 

V rámci této problematiky zařazujeme vzdělávací kurz akreditovaný u MŠMT pro učitele mateřských škol.

 

Víte, jaká je právní odpovědnost učitelů MŠ při dohledu nad dětmi?

Znáte metodiku školních úrazů?

Co vše je nutné zajistit při přijetí dvouletých dětí do MŠ?

Jaké jsou bezpečnostní a hygienické požadavky na hračky a venkovní tělovýchovné nářadí?

 

Cílem semináře je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností učitelů v mateřských školách v rámci BOZP . Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady z prostředí MŠ.

 

Obsah:

-          základní charakteristika prevence a předcházení rizikům v MŠ;

-          právní odpovědnost učitelů MŠ při dohledu nad dětmi, při úrazu dětí;

-          metodika šetření školních úrazů;

-          povinnosti učitelů MŠ v oblasti BOZP a BOZ dětí;

-          systém zajištění první pomoci a podávání léků v MŠ;

-          pravidla BOZP a BOZ při speciálních rizikových činnostech;

-          zásady pro zpracování provozních řádů venkovních hracích ploch;

-          podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;

-          problematika přijímání k předškolnímu vzdělávání dvouletých dětí do MŠ – zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových a materiálních podmínek včetně přizpůsobení organizace vzdělávání a promítnutí do vnitřních předpisů;

-          obecné zdravotní a bezpečností požadavky na hračky a na venkovní tělovýchovné nářadí;

-          nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP a BOZ, příklady z praxe, řešení modelových situací.

 

Lektoři:Ing. Jan Romaněnko - lektor je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, byl členem skupiny expertů BOZP při Českomoravské konfederaci odborových svazů a člen Stálého výboru Rady vlády BOZP.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka