Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910

termínmístolektorcena
7.12. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1PhDr. Ivana Svobodová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-556/2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200304
Termín:od 7.12.2018 9:00 do 7.12.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Do naší nabídky vzdělávacích kurzů nově zařazujeme kurz pro stylistiku a úpravu písemné komunikace, na kterém Vás lektorka provede zásadními změnami v normě ČSN 01 6910 a nedostatky při tvorbě větných vazeb. Kurz je určen nejen pro úředníky, ale pro všechny, kteří ve své profesi denně využívají písemnou korespondenci. 

 

Obsah semináře:

 

    a) psaní i – y v koncovkách sloves

    b) psaní velkých písmen

    c) psaní přejatých slov

    a) tvary 3. a 5. p. osobních jmen

    b) tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

    c) přítomné tvary sloves

    d) tvary některých zájmen a číslovek

 

Lektoři:PhDr. Ivana Svobodová - lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka