Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910

termínmístolektorcena
12.10. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2PhDr. Ivana Svobodová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-556/2017, Název akreditace: Úprava dokumentů podle normy ČSN 01 6910
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200303
Termín:od 12.10.2018 9:00 do 12.10.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Do naší nabídky vzdělávacích kurzů nově zařazujeme kurz pro stylistiku a úpravu písemné komunikace, na kterém Vás lektorka provede zásadními změnami v normě ČSN 01 6910 a nedostatky při tvorbě větných vazeb. Kurz je určen nejen pro úředníky, ale pro všechny, kteří ve své profesi denně využívají písemnou korespondenci.

 

Obsah semináře:

 

    a) psaní i – y v koncovkách sloves

    b) psaní velkých písmen

    c) psaní přejatých slov

    a) tvary 3. a 5. p. osobních jmen

    b) tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

    c) přítomné tvary sloves

    d) tvary některých zájmen a číslovek

 

Lektoři:PhDr. Ivana Svobodová - lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR a jako externí pedagog na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK; spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky, popularizačních příruček a učebnic
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka