Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanci - PŘESUN Z 27.11.

termínmístolektorcena
11.12. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015 - Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200260
Termín:od 11.12.2018 9:00 do 11.12.2018 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky z řad zadavatelů s pravidly pro zadávání VZMR. Podrobně se budeme zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. 

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek - zákon č. 134/2016 Sb. a prováděcí předpisy

2. Definice a druhy veřejných zakázek, specifika

3. Dodavatel, účastník zadávacího řízení a vybraný dodavatel

4. Kvalifikace dodavatele        

5. Zadávací podmínky a zadávací dokumentace

6. Nabídky podávané v listinné a v elektronické podobě, nejčastější elektronické nástroje a možnosti dovysvětlení nabídek

7. Posuzování a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena a důvody vyloučení

8. Možnosti obrany dodavatele před nezákonným postupem zadavatele

9. Námitky

10. Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Lektoři:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D. - docent Ústavu práva Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně, odborník na finanční prostředky z EU, odborník na veřejné zakázky a projekty PPP
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.12.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka