Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN ZE 30.10.2018!!!

termínmístolektorcena
29.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Libor Dvořák PhD.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-183/2016, Název akreditace: Zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na ŽP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200296
Termín:od 29.1.2019 9:00 do 29.1.2019 13:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební řízení. V kurzu budou účastníci podrobně seznámeni s aktuálními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení; (územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a další platnou legislativou v této oblasti.

 

Cíl:

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem.

 

Obsah:

1) účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů

2) podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
   - předmět EIA-obligatorní a fakultativní posuzování
   - základní pojmy-navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
   - zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
   - stanovisko EIA-obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)
   - pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení-zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
   - soudní přezkum

3) podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy
   - tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017
      -> transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.
   -novela stavebního zákona o posuzování vlivů na životní přostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/217 Sb. účinný od 1. 1. 2018)

4) procesní pravidla tzv. spojená řízení (územní řízení s EIA a společné územní a stavební řízení s EIA)

Lektoři:JUDr. Libor Dvořák PhD. - odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:00 přednáška
12:00 – 12:15 přestávka
12:15 – 13:00 přednáška

                                                         

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka