Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu

termínmístolektorcena
23.10. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5Mgr. Jan Jančík
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-61/2017, Název akreditace: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200289
Termín:od 23.10.2018 9:00 do 23.10.2018 15:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem „Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu“, ve kterém Vás lektor seznámí zejména s otázkami poskytování informací o platech a odměnách úředníků.

Součástí semináře bude i diskuze nad problematickými případy.

 

Cíl semináře:

U účastníků semináře vytvořit ucelenou představu o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktuálních novel a související judikatury.

Seminář je určen primárně pro úředníky.

 

V rámci kurzu bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-         Způsob vyřízení žádosti o informace.

-         Nezbytné náležitosti vyřízení žádosti o informace.

-         Možnosti postupu v případě že informace nebude poskytnuta, popř. bude poskytnuta jen z části.

-         Řešení situací nastalých v případě podání stížnosti, resp. odvolání.

-         Postup nadřízeného orgánu.

-         Diskuze, sdílení zkušeností.

Lektoři:Mgr. Jan Jančík - Lektor působil jako právník na Magistrátu hl. m. Prahy, kde se řadu let v praxi zabýval zákonem o svobodném přístupu k informacím. Lektor je zároveň starostou v „malé obci“, jíž zároveň poskytuje právní podporu.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka