Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu

termínmístolektorcena
23.10. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200258
Termín:od 23.10.2018 9:00 do 23.10.2018 15:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Seminář je vhodný pro začátečníky i zkušenější pracovníky zadavatelů a dodavatelů působícími v oblasti veřejných zakázek na dodávky a související veřejné zakázky, jeho cílem je seznámit posluchače s detailnějším postupem zadavatele v oblasti veřejných zakázek. V rámci školení budou uvedeny příklady a aktuální návod pro postup zadavatele.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů

-       Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

-       Vymezení zadavatele, vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.

-       Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce?

-       Kvalifikace dodavatele.

-       Postup v  zadávacích řízeních krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení.

-       Jak činit úkony v zadávacím řízení?

-       Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

-       Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele)

-       Náležitosti nabídky dodavatele

-       Definice zadavatele, veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel

Aktuální rozhodovací praxe v roce 2018

Lektoři:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D. - docent Ústavu práva Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně, odborník na finanční prostředky z EU, odborník na veřejné zakázky a projekty PPP
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka