Trestní odpovědnost právnických osob

termínmístolektorcena
26.11. | 10:00Praha - místo konání bude upřesněno v uzávěrce přihlášekProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200080
Termín:od 26.11.2018 10:00 do 26.11.2018 14:30
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno v uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku na příkladech a běžných situacích.  

                                      

 

Obsah:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

  • Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. včetně základních principů, trestů a zásadních skutkových podstat s relevancí pro ČD, časové aspekty právního předpisu a praktické případy.
  • Informace k zásadní novele zákona č. 183/2016 Sb. účinné od 1. 12. 2016, podstatné novinky této zásadní právní úpravy.
  • Statistika aplikace trestní odpovědnosti právnických osob (české soudy), významná soudní rozhodnutí a soudní případy.
  • Zkušenosti z praxe, aplikace trestní odpovědnosti v praxi.
  • Dopady právní úpravy na ČD a související rizika, relevantní trestné činy, BOZP, korupce, veřejné zakázky, ekologie ad.
  • Možnost vyhnout se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění) – role trestního compliance.
  • Aplikace compliance management systému v praxi, vliv soudní praxe.
  • Diskuze.
Lektoři:Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. - Místopředseda Ústavního soudu ČR.
JUDr. Ladislav Smejkal - Advokát
Program:

9:30 - 10:00 prezence účastníků

10:00 – 11:30 přednáška

11:30 – 12:15 přestávka

12:15 – 14:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka