Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictví

termínmístolektorcena
17.9. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2JUDr. Petr Vojtek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.9.2018 9:00 do 17.9.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Obsah: 

• jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.) 
• zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti 
• jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis 
• co znamená v soudní praxi pojem vitium artis 
• zda a kdy se při poskytování zdravotní péče uplatní povinnost generální prevence 
• některé konkrétní případy zanedbání povinnosti náležité péče při poskytování zdravotnických služeb
• že podle nového občanského zákoníku se mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče zakládá právní vztah na základě smlouvy o péči o zdraví 
• jaké mohou být právní důsledky porušení povinnosti vést řádně zdravotnickou dokumentaci 
• které typy povinnosti hradit škodu a nemajetkovou újmu mohou vznikat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče 
• jaký je v oblasti zdravotnictví vztah mezi deliktní a smluvní povinností hradit újmu (§ 2910 a § 2913 o. z.) 
• přehled nároků vznikajících v souvislosti s poškozením zdraví 
• povahu a praktickou aplikaci Metodiky NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) 
• co může představovat další nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
• od čeho se odvíjejí nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké 
• v jakých částkách se pohybují přiznávané náhrady pozůstalým 
• že i při zvlášť závažném poškození zdraví má nárok na odčinění nemajetkové újmy i tzv. druhotná oběť (osoby blízká poškozenému) 
• některé procesní souvislosti typické pro tzv. medicínské spory

Lektoři:JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.9.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka