Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve veřejné správě a soukromé sféře

termínmístolektorcena
8.11. | 9:00SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-628/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200334
Termín:od 8.11.2018 9:00 do 8.11.2018 15:00
Místo:SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Diskutovat a řešit aktuální právní otázky použití elektronických dokumentů v soukromoprávní praxi a v soudním a správním řízení.

 

Obsah:

 

-         Praktické souvislosti nové právní úpravy elektronických písemností (pojem písemnosti, listiny, dokumentu)

-         Typologie zákonných nástrojů pro tvorbu el. dokumentů a typické formy užití derivátů zaručeného el. podpisu

-         Praxe užití efektivních nástrojů pro tvorbu důkazně spolehlivých el. dokumentů (písemné smlouvy uzavírané prostřednictvím tabletů, webových aplikací apod.)

-         Použití služeb elektronické identifikace k tvorbě elektronických dokumentů (el. identifikace a autentizace, kontraktační platformy apod.)

-         Dokazování elektronickým dokumentem s důrazem na problémové případy z praxe (naskenovaný vlastnoruční podpis, jednoduchý elektronický podpis, klikací smlouvy apod.)

-         Důkazní břemena, námitky a důkazní falzifikace u elektronických dokumentů

-         Uchovávání elektronických dokumentů (soukromoprávní a veřejnoprávní archivace, elektronický spis)

-         Doručování elektronických dokumentů ve veřejné správě (aktuální judikatura a stanovisko Nejvyššího soudu k doručování do datových schránek, elektronické podatelny, e-mailové doručování)

Doručování elektronických dokumentů v soukromoprávní praxi – e-mail, elektronické doporučené doručování, soukromoprávní použití datových schránek

Lektoři:Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. - Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií (ICT) a energetickým právem.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka