Autorský zákon - aktuality a praxe

termínmístolektorcena
22.6. | 9:00Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Adéla Faladová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-457/2014, název akreditace: Autorské právo a novela autorského zákona
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200287
Termín:od 22.6.2018 9:00 do 22.6.2018 15:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Dnem 1.4.2017 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která upravuje např. kolektivní správu, zákonné licence k architektonickým dílům nebo nově zavádí licenci pro karikaturu a parodii. Novela sebou také přinesla novou definici zaměstnaneckého díla a stanoví nový způsob ukončení statusu díla osiřelého

Do naší nabídky tedy nově zařazujeme vzdělávací seminář s praktickým přehledem aktualit a novinek nejen pro rok 2018. Zkušená lektorka Vás podrobněji seznámí se základními důležitými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona a prodiskutuje s Vámi jeho důležitá ustanovení včetně aktuální novely (2017) a nastíní novelu připravovanou.

V rámci semináře bude možnost diskuse nad problematickými příklady z praxe.

Seminář je určen primárně pro pracovníky kulturních a vzdělávacích zařízení, orgány veřejné správy, ale i pro další zájemce o danou problematiku.

 

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

- základní principy autorského práva a autorského zákona;

- úprava kolektivní správy práv podle novely autorského zákona z roku 2017;

- připravovaná novela autorského zákona k provedení Marrákešské smlouvy;

- připravované změny (návrhy předpisů EU).

 

 

Lektoři:JUDr. Adéla Faladová - Odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy. Je zástupkyní vedoucího samostatného oddělení autorského práva. Působí také jako externí spolupracovník Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pravidelně přednáší v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a příležitostně pro různé kulturní a vzdělávací instituce.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka