Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

termínmístolektorcena
19.6. | 9:00Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Roman Vodný PhD.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200205
Termín:od 19.6.2018 9:00 do 19.6.2018 15:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Počátkem tohoto roku nabyla významné účinnosti novela stavebního zákona, která výrazným způsobem změnila postupy ve stavební oblasti. V rámci nabídky nově zařazujeme akreditovaný vzdělávací seminář s odborníky veřejné správy, kteří Vás seznámí s aktuální novelou a prováděcí vyhláškou na úseku územního plánování a s jejich problematickými okruhy. Seminář je primárně zaměřen na aplikaci novely v praxi a na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost.

Kurz je určen všem, kteří pořizují a zpracovávají územní plán a zabývají se související územně plánovací dokumentací (úředníci, projektanti, právníci, dotčené správní orgány, ale i další zájemci o tuto problematiku).

 

Obsah:

Seminář bude zaměřen na aplikaci novely stavebního zákona (zákona č. 225/2017 Sb.) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. (vyhláška č. 13/2018 Sb.) v praxi a na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost:

 

  • Novela stavebního zákona na úseku územního plánování.
  • Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (detailně jednotlivé kroky).
  • Uplatňování závazných stanovisek orgánu územního plánování.
  • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (podrobně).
  • Další aktuální problematika pořizování a zpracování ÚPD.
  • Diskuze, dotazy.
Lektoři:Ing. Roman Vodný PhD. - ředitel odboru územního plánování MMR spolupodílí se na legislativní přípravě novel staveb. zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka