Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

termínmístolektorcena
19.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Lukáš Glaser
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-184/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200253
Termín:od 19.6.2018 9:00 do 19.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře :

Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtů obcí. Seminář je zacílen na právní stránku poskytování dotací, včetně rozborů jednotlivých případů poskytování veřejné finanční podpory s cílem poskytnout ucelený přehled pro poskytovatele dotací, darů, návratných finančních výpomocí a jiných plnění z veřejných rozpočtů s ohledem na zákonné povinnosti.

 

Obsah semináře :

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1)   Obecná právní východiska poskytování dotací

2)   Vymezení právní úpravy poskytování dotací územními samosprávnými celky

3)   Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4)   Vymezení základních pojmů - dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, vyúčtování, vypořádání, porušení rozpočtové kázně

5)   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace (NFV) a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (NFV)

6)   Obecně k porušení rozpočtové kázně (výzvy, snížené odvody)

7)   Poskytování dotací, darů a NFV s ohledem na zákon o obcích

8)   Zvláštní případy, v nichž se nejedná o poskytnutí dotace

9)   Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (NFV)

 

 

Lektoři:JUDr. Lukáš Glaser - vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka