Pohled dítěte na domácí násilí

termínmístolektorcena
26.7. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Veronika Andrtová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200250
Termín:od 26.7.2018 9:00 do 26.7.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře :

Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které zaručuje všem členům zdravý vývoj, získala v poslední době trhliny. Děti zažívají domácí násilí, jak ve vlastní nebo náhradní rodině. Pokud vyrůstají v náhradní rodinné péči je situace o něco komplikovanější. Cílem kursu je zvýšit povědomí účastníků kursu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí).

 

Obsah semináře :

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-  základní znaky, formy, průběh domácího násilí, chování agresora a oběti, terminologie související s domácím násilí, dále bude věnován prostor domácímu násilí jako sociálně-patologickému jevu, který ovlivňuje situaci dětí, které jsou svědci domácího násilí ve vlastních nebo náhradních rodinách.

-       legislativa, která upravuje situaci domácího násilí (zákon o policii, občanský zákoník, zákon o zvláštním řízením soudním, zákon o obětech tr.činů, trestní zákoník, zákon o přestupcích, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Úmluva o právech dítěte, aj.).

-       kompetence jednotlivých subjektů (policie, soud, intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, atd.)

-       metody sociální práce z pohledu pomoci, ale i kontroly ve vztahu k problematice domácího násilí (čeho se vyvarovat, co podporovat)

situace dětí, které jsou v postavení nedobrovolných svědků domácího násilí a dopadu tohoto patalogického jevu na jejich prožívání, ale i chování.

Lektoři:Mgr. Veronika Andrtová - Sociální pracovník, odbornice na sociálně-právní ochranu dětí
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka