Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel

termínmístolektorcena
22.11. | 9:00OlomoucJUDr. Michael Kincl
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840300009
Termín:od 22.11.2018 9:00 do 22.11.2018 15:00
Místo:Olomouc
Popis:

Cíl semináře :

Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostředků s pravidly EU regulujícími poskytování veřejné podpory a jejich dopadem do vnitrostátního práva. Problematika veřejné podpory nabývá stále na větším významu, především pak v souvislosti s programovým obdobím fondů EU 2014 – 2020. Absolventi kurzu získají vědomosti, jak právo EU vynakládání veřejných zdrojů reguluje a naučí se prakticky aplikovat jednotlivá pravidla a předpisy.

 

Obsah semináře :

Obsah:

 

  1. Veřejná podpora – vymezení, která opatření pokrývá. Rozbor jednotlivých znaků s odkazem na rozhodovací praxi institucí EU.
  2. Za jakých podmínek lze poskytovat veřejnou podporu? Seznámení s výjimkami, jejich aplikace. Nová bloková výjimka.
  3. Opatření jdoucí mimo dosah veřejné podpory. Aktuální rozhodnutí institucí EU.
  4. Aplikace jednotlivých pravidel na veřejnou podporu:

 

  • Kultury
  • Sportu
  • Podpory podnikání
  • Budování infrastruktury apod.

 

  1. Dotazy, diskuse.
Lektoři:JUDr. Michael Kincl - Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu. Je autorem několika monografií a řady odborných článků zaměřených na veřejnou podporu. Této problematice se rovněž věnuje v rámci lektorské, metodické a poradenské činnosti.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka