Novela zákona o obcích

termínmístolektorcena
9.10. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5Ing. Marie Kostruhová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-78/2014
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200325
Termín:od 9.10.2018 9:00 do 9.10.2018 13:30
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře :

Seznámit účastníky se základními ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

Obsah semináře:

 

Postavení obce a jejich orgánů  ( ústavní základy, přenesená a samostatná působnost, správní obvod a území  obce )

Orgány obce a jejich vzájemné vazby

Postavení člena zastupitelstva obce, vznik a zánik mandátu, práva a povinnosti zastupitelů

Právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí platná od  1.1.2018, právní stav vyplývající ze zákona č.99/2017

-          Nová koncepce odměňování

-         Stanovení výše odměn

-         Kumulace odměn za více funkcí

-         Mimořádné odměny

-         Odchodné

-         Vztah zákoníku práce

-         Další možná plnění v souvislosti s výkonem funkce

-         Dovolená

Nové nařízení vlády   o měsíčních  odměnách  členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Seznámení s obsahem posledních novel zákona o obcích provedených  zákonem:

a) Zákon č.24/2015 Sb.

b) Zákon č.106/2016 Sb.

c) Zákon č. 183/2017 Sb.

d) Zákon č. 257/2017 Sb.

Změna v posuzování zastupitele jako zaměstnance k nárokům a odpovědnosti za škodu

Lektoři:Ing. Marie Kostruhová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:
  • 8:30 - 9:00 prezence účastníků
  • 9:00 – 10:30 přednáška
  • 10:30 – 11:00 přestávka
  • 11:00 – 12:30 přednáška
  • 12:30 – 12:45 přestávka
  • 12:45 – 13:30 přednáška
Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka