Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF

termínmístolektorcena
21.8. | 9:00PrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-175/2018
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200245
Termín:od 21.8.2018 9:00 do 21.8.2018 14:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře :

 Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR

 

Obsah semináře 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          Představení základního rámce nastavení a fungování auditu a kontrol v rámci implementační struktury ESIF, popis funkcí a činností jednotlivých subjektů.

-          Definice pojmů a představení jednotlivých typů auditů a kontrol

-          Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice účelu a zaměření jednotlivých typů auditů.

-          Hlavní nedostatky v nastavení a fungování ŘKS na úrovni poskytovatelů dotací (systémová pochybení).

-          Nejčastější a typová pochybení identifikovaná na úrovni realizace jednotlivých příjemců (individuálních projektů) se zaměřením na oblast způsobilosti výdajů, problematiku veřejných zakázek, dodržení principů 3E atp.

Dotazy a diskuze:

 

 

Lektoři:Mgr. Martin Kubš - auditor, odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy
Ing. Jiří Machát MSc. - vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.8.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka