Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění, pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019

termínmístolektorcena
15.11. | 9:00SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1Mgr. Tomáš Červinka
Ing. Marta Ženíšková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-533/2014, Název akreditace: Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - aktuality pro rok 2014 a 2015
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200336
Termín:od 15.11.2018 9:00 do 15.11.2018 15:00
Místo:SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1
Popis:

Ing. Marta Ženíšková, Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění

Cíl: Seznámit účastníky se změnami v nemocenském pojištění a pojistném a s výklady některých ustanovení příslušných předpisů Obsah:  V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          změny od 1. 1. 2019

-          zaměstnanec v v sociálním a zdravotním pojištění

-          úskalí při plnění povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění (při oznamovací povinnost, vyplňování přílohy k žádosti o dávku, uvádění údajů v žádostech o dávku apod.)

-          zaměstnavatel a dočasná pracovní neschopnost zaměstnance

-          možnost pracovat a zároveň pobírat dávku nemocenského pojištění

-          zkušenosti s poskytováním nových dávek nemocenského pojištění - otcovské a dlouhodobého ošetřovného

-          výklady některých ustanovení

Mgr. Tomáš Červinka, Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019

Seznámit posluchače s postupy platnými pro výběr pojistného na sociální a zdravotní pojištění v roce 2019 včetně samostatného upozornění na legislativní novinky. - Pojištěnci a charakteristika základních povinností při odvodu pojistného. - Zaměstnanci a příjem ze závislé činnosti – kdo je a kdo není zaměstnancem – zaměření na DPP a DPČ. - Vyměřovací základ a výjimky započitatelnosti – např. odstupné. - Kontrola minimálního vyměřovacího základu.

Lektoři:Mgr. Tomáš Červinka - odborník v oblasti veřejného zdravotního pojištění a dlouholetý vedoucí pracovník VZP ČR, nyní působí jako hlavní metodik ve zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR
Ing. Marta Ženíšková - Odbornice v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a OSVČ. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim.
Program:
  • 9:00 – 10:30 Ing. Marta Ženíšková, Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění
  • 10:30 – 10:45 coffeebreak
  • 10:45 - 12:15 – Ing. Marta Ženíšková, Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění
  • 12:15 – 13:00 oběd 
  • 13:00-15:00 - Mgr. Tomáš Červinka, pojistné na zdravotní pojištění v roce 2018
Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.11.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka