Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

termínmístolektorcena
21.6. | 9:00PrahaMgr. Jan Horecký Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-87/2015
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200213
Termín:od 21.6.2018 9:00 do 21.6.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře : 

Cílem semináře je osvětlit posluchačům souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Probrána bude především legislativa, která danou problematiku upravuje. Na semináři bude diskutováno především to, co je vlastně nemocí z povolání a pracovním úrazem. 

 

Obsah semináře : 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          co je to pracovní úraz

-          co je to nemoc z povolání

-          kdy se jedná o pracovní úraz a kdy jen o "obyčejný" úraz

-          jaké jsou náhrady

-          bolestné a ztížené společenské uplatnění

-          ztráta na výdělku

-          účelně vynaložené náklady

-          hodnocení nemocí z povolání

-          pracovnělékařské služby

-          předcházení škodám na zdraví

souvislosti (skončení pracovního poměru, převedení, odstupné, zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod.).

Lektoři:Mgr. Jan Horecký Ph.D. - specializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení MU Brno, kde v současnosti pracuje (vede seminární výuku a přednáší) z pozice asistenta. Dále aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Věnuje se rovněž lektorské činnosti.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka