ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

termínmístolektorcena
19.7. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200209
Termín:od 19.7.2018 9:00 do 19.7.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře : 

- Zabývat se aktuálními otázkami problematiky řízení o přestupcích

- V rámci diskuse výměna zkušeností z problematiky projednávání přestupků

- Zaměření na aktuální problémy spojené s novelou zákona o přestupcích

- Koncepce nového zákona o přestupcích

Obsah semináře :

Východiska právní úpravy řízení o přestupcích

 • subsidiarita správního řádu
 • vztah k trestněprávním předpisům
 • vztah ke zvláštním zákonům

 

Řízení o přestupcích v návaznosti na správní řád

 • příslušnost správních orgánů
  • věcná
  • místní
  • distanční přestupky
 • účastníci řízení
  • jejich definice
  • zvláštnosti v řízení s jednotlivými účastníky
 • osoby účastné na řízení
  • jejich práva, povinnosti
 • postup před zahájením řízení
  • vymezení základních východisek pro řízení
 • postup v řízení
  • oznámení o zahájení řízení
  • výzva účastníkům řízení
  • výzva osobám účastným na řízení
 • zvláštní druhy řízení
  • společné řízení
  • řízení o náhradě škody
 • přerušení řízení
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí o přestupku
  • náležitosti výroku rozhodnutí
 • řízení o odvolání
  • osoby oprávněné podat odvolání
  • postup orgánu prvního stupně
  • postup odvolacího orgánu
 • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
  • přezkumné řízení
  • obnova řízení
  • nové rozhodnutí
 • diskuse, závěr
Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka