Dotace ESIF a jejich kontrola

termínmístolektorcena
30.7. | 9:00PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-593/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200218
Termín:od 30.7.2018 9:00 do 30.7.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semínáře :

Seznámit účastníky semináře s kontrolními postupy úřadů v oblasti Evropských strukturálních investičních fondů (ESIF) a poukázat na nejčastější nedostatky odhalené při kontrolách projektů.

 

Obsah :

V rámci semináře získá účastník bližší pohled na práci kontrolních orgánů v oblasti ESIF včetně finančních úřadů. Dozví se praktické rady jak předcházet nesrovnalosti/porušení rozpočtové kázně na dotačním projektu, jak postupovat při ohlášené kontrole a dále za situace, že kontrola odhalí pochybení.

Součástí semináře je ucelený pohled na kontrolní subsystémy dotací a veřejných zakázek v České republice, včetně provázanosti na pokyny Evropské komise a jejich praktických dopadů do kontrolní a vymáhací praxe.

V neposlední řadě získá účastník semináře cenné informace o možnostech poskytovatelů odejmout, nevyplatit či žádat o navrácení dotace v rozsahu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Poskytnuty budou praktické rady, jak v podobných případech jako příjemce dotace reagovat.

Lektoři:Mgr. Vladimír Dlouhý DiS. - Lektor působil na Ministerstvu financí se specializací na správu a rozvoj informačních systémů v oblasti dotací a jejich kontroly. V letech 2011 až 2013 se podílel na utváření nefiskálních agend vznikajícího Generálního finančního ředitelství. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího oddělení a zástupce ředitele Odboru nefiskálních agend, tj. útvaru, který metodicky usměrňuje výkon kontroly dotací na finančních úřadech a odpovídá za koordinaci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka