Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast krizového řízení

termínmístolektorcena
30.8. | 9:00PrahaJUDr. Květa Olašáková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/VEPO-28/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200239
Termín:od 30.8.2018 9:00 do 30.8.2018 17:00
Místo:Praha
Popis:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s přípravou a realizací hospodářských opatření pro krizové stavy, s činnostmi při správě matrik a státního občanství, s vedením evidence obyvatel, s činnostmi při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku apod.

 

Obsah:

 

Úvod do vzdělávacího programu

   - seznámení s cílem a obsahem vzdělávacího programu, představení lektora, odborná     literatura, seznámení se zpětnou vazbou

 

Základní principy právní normy

- základní přehled o konstrukci zákona a přehled jednotlivých ustanovení

 

Aplikační praxe zákona o úřednících

- aplikace právní normy do praxe

 

Činnosti:

  • při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,
  • při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,
  • při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
Lektoři:JUDr. Květa Olašáková - Právnička s více než dvacetiletou praxí ve veřejné správě
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.8.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka