Správní řízení v praxi (krok za krokem)

termínmístolektorcena
14.6. | 9:00PrahaJUDr. Myron Zajonc
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200207
Termín:od 14.6.2018 9:00 do 14.6.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře: 

  1. prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení
  2. rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně
  3. výměna zkušeností účastníku semináře při aplikaci správního řádu
  4. odpovědi na dotazy účastníků

         

 

 Obsah:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

a)    formy činnosti správních orgánů

b)    základní zásady činnosti správních orgánů

c)    působnost správního řádu

d)    řízení před orgánem prvního stupně

-        úkony před zahájením řízení

-        zahájení řízení

-        zjišťování podkladů pro rozhodnutí

-        vedení řízení

-        nalézací řízení

-        obsah, forma a náležitosti rozhodnutí

-        další typy řízení a rozhodnutí

e)    přezkoumávání rozhodnutí

-        odvolání, rozklad

-        přezkumné řízení

-        obnova řízení

-        nové rozhodnutí

f) exekuce (informativně)

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka