Zákon o některých přestupcích

termínmístolektorcena
19.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Mgr. Jan Strakoš
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200229
Termín:od 19.6.2018 9:00 do 19.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je podrobně seznámit úředníka se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a jeho aplikací. Lektor postupně rozebírá jednotlivé skutkové podstaty přestupků, které obsahuje zákon č. 251/2016 Sb., a upozorňuje na související judikaturu. Přestupky jsou demonstrovány na případech z praxe, je vysvětlován jejich vzájemný vztah a pojmy, které se v nich vyskytují. V rámci semináře si úředník osvojí pravidla pro určení věcné příslušnosti orgánů, projednávajících tyto přestupky, jak přistupovat k promlčecí době nebo se např. dozví, jak v rámci společného řízení vykládat pojem „stejná oblast veřejné správy“ apod. 

 

Obsah:

 

1)    Podrobný výklad skutkových podstat přestupků

2)    Případové situace a judikatura

3)    Vztah k zákonu č. 250/2016 Sb., potažmo k jiným zákonům

4)    Diskuze

Lektoři:Ing. Mgr. Jan Strakoš - Lektor je vrchní ministerský rada. Specializuje se na oblast veřejné správy, správního řízení a správního práva trestního – vyřizování věcí ve správním řízení (řádné a mimořádné opr. prostředky, stížnosti, aj.), kontrolní a legislativní činnost, pravidelná účast na metodických poradách ústředních správních orgánů či KÚ. Dlouholetý lektor IVS Praha. Autor praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích aj.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka